Ar šī kalkulatora palīdzību  ir iespējams noteikt aptuveno tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju enerģijas patēriņu,  izanalizēt ieguvumus no dažādiem energoefektivitātes pasākumiem, noteikt aptuvenās izmaksas un pasākumu atmaksāšanās laiku.

Kalkulators ir paredzēts lietošanai ēku iedzīvotājiem, apsaimniekotājiem n citām ieinteresētajām personām.  

 

 

 

Vienkaršotais ēku energoefektivitātes kalkulators
EECM_Latvia.xls
Microsoft Excel Table 1.8 MB

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.