Development and Energy Group piedāvā izstrādāt kvalitatīvus dokumentus sekojošiem virzieniem: 

 

Tehniskie projekti būvniecībā

Mums ir plaša pieredze ēkas būvniecības un rekonstrukciju darbu projektu dokumentācijas izgatavošanā. Izstrādājam projektus pēc pasūtītāja un būvvaldes tehniskām un vizuālajām prasībām.

Vienkāršotās renovācijas projekts (apliecinājuma karte)

Veicot ēkas siltināšanas darbus, bet nepārbūvējot to, ir iespējams pasūtīt vienkāršotās renovācijas projektu. Vienkāršotā renovācijas projektā tiek iekļauti fasāžu rasējumi, siltināto virsmu šķērsgriezumi, mezglu rasējumi u.c. Vienkāršotais renovācijas projekts tiek saskaņots attiecīgajā būvvaldē. Jums tas izmaksās lētāk kā pilns ēkas tehniskās renovācijas projekts.

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Izstrādājam projektus esošo inženiertīklu rekonstrukcijai vai jaunu tīklu izbūvei. Projektējam gan ārējos, gan iekšējos siltumtīklus, elektrotīklus, ventilācijas sistēmas, augstumapgādi. Izstrādājam apkures sistēmas nomaiņas projektus daudzdzīvokļu mājām, divcauruļu sistēmas ierīkošanas un cita veida projektus.

 Energoefektivitāte un zaļie risinājumi

Izstrādājam projektus un energoefektivitātes rīcības plānus enerģijas lietderības izmantošanas paaugstināšanai sabiedriskām ēkām, privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Mums ir pieredze industriālo projektu energoefektivitātes risinājumu izstrādē.

Zaļie risināju iekļauj sevī ražošanas optimizācijas procesus, siltumapgādes sistēmas, koģenerāciju, elektroapgādi un ergonomiskus risinājumus.

 

Rekonstrukcijas projekts

Ēkas rekonstrukcijas projekts ir obligāts gadījumos,  kad tiek mainīts ēkas izmantošanas veids,  veikta piebūves būvniecība vai izmantoti alternatīvi risinājumi/ ēkas forma.

Renovācijas gadījumā ieteicams ir renovācijas tehniskais projekts vai vienkāršotās renovācijas projekts.

Rekonstrukcijas projektā tiek iekļauts tehniski ekonomiskais pamatojums un būvdarbu tāme, fasāžu rasējumi, maināmo logu specifikācijas, būvdarbu apjomi u.c.

 

Energoefektivitātes lente.

Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumi nosaka:

Līdz 2015.gada 9.jūlijam  ir nepieciešamas veikt ēkas energosertifikata sagatavošanu valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; Pēc  likuma parejās noteikumiem noteikto ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus.

 

avots: http://likumi.lv/doc.php?id=253635

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.

 

Sarežģīta situācija ar pamestiem vai nepabeigtiem celtniecības objektiem? Projektiem, kuros tika ieguldīti attīstītāju līdzekļi un darbs, un kuri šajā ekonomiskajā situācijā nav rentabli un nav pieejami zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ?