Būvju tehniskā apsekošana ir būvju, to daļu, kā arī iebūvēto būvizstrādājumu tehniskā stāvokļa apzināšanas un izvērtēšanas darbu komplekss. Apsekošanas pamats ir būves vispārīga vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Apskates rezultāti var būt kā pamats detalizētai būves un tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskai izpētei ”.

Tehniskā atzinuma secinājumos tiek nodalīts ēku konstruktīvo daļu novērtējums no inženiertīklu daļu novērtējuma. Lai gan šīs daļas ir funkcionāli neatdalāmas un savstarpēji ietekmē viena otru, to kalpošanas ilgums, kā arī ekspluatācijas slodzes un apstākļi ir atšķirīgi. Līdz ar to atsevišķi tiek norādīts: ēku konstrukciju nolietojums un ēku inženiertīklu nolietojums.
 

 

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.