Development and energy Group veic dažāda profila būvniecības un remontdarbus.

Uzsākot jebkāda veida ēkas celtniecību, mūsu speciālisti izvērtēs, vai projektā paredzētie risinājumi ir pietiekoši, lai nodrošinātu LR Būvnormatīvu prasības, siltumvadības pretestības rādītājus.

Pabeidzot būvdarbus mēs veiksim monitoringa energoauditu ar termogrāfiju, kuras mērķis ir pārbaudīt būvdarbu kvalitāti, siltumizolācijas tehnisko stāvokli, atbilstību buvnormatīviem. 

 

Energoefektīva būvniecība:

        Ēku siltināšana un renovācija;

        Energoefektīvu / pasīvo ēku būvniecība;

        Atsevišķu daļu - bēniņu, pagraba, gala sienu siltināšana;

        Siltumapgādes komunikāciju modernizācija/ nomaiņa.

 

Celtniecības darbi:

        Jaunu ēku būvniecība;

        Esošās ēkas rekonstrukcija un pārbūve;

        Konsultācijas būvniecības materiālu izvēlē

        Piedāvājam objektu demontāžu

 

Energoefektivitātes lente.

Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumi nosaka:

Līdz 2015.gada 9.jūlijam  ir nepieciešamas veikt ēkas energosertifikata sagatavošanu valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; Pēc  likuma parejās noteikumiem noteikto ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus.

 

avots: http://likumi.lv/doc.php?id=253635

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.

 

Sarežģīta situācija ar pamestiem vai nepabeigtiem celtniecības objektiem? Projektiem, kuros tika ieguldīti attīstītāju līdzekļi un darbs, un kuri šajā ekonomiskajā situācijā nav rentabli un nav pieejami zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ?