-          no 0,4 kV līdz 110kV kabeļu līniju projektēšana;
-          no 0,4 kV līdz 220kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas projektēšana;
-          Dzīvojamo un sabiedrisko ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana;
-          Ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana;
-          Būvju pasīvās zibensaizsardzības  projektēšana;
-          Automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises projektēšana;
-          Releja aizsardzības  projektēšana;
-          Projektēšanas darbus zemējuma kontūram;

-          Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;

-          Katlu un katlu mājas projektēšana; 

Energoefektivitātes lente.

Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumi nosaka:

Līdz 2015.gada 9.jūlijam  ir nepieciešamas veikt ēkas energosertifikata sagatavošanu valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; Pēc  likuma parejās noteikumiem noteikto ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus.

 

avots: http://likumi.lv/doc.php?id=253635

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.

 

Sarežģīta situācija ar pamestiem vai nepabeigtiem celtniecības objektiem? Projektiem, kuros tika ieguldīti attīstītāju līdzekļi un darbs, un kuri šajā ekonomiskajā situācijā nav rentabli un nav pieejami zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ?