Enerģijas patēriņa noteikšanai, mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un finansu līdzekļu ekonomijas aprēķinam, kā pirmais solis uz energoefektivitāti var tikt pielietots energoaudits. Energoaudits ir procedūra, kuras laikā tiek noteikts ēkas enerģijas patēriņš, faktori, kas to ietekmē un pasākumi, ko var veikt, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Energoaudita galaprodukts ir atskaite, kas parāda energotaupības iespējas un dod pasūtītājam objektīvu informāciju, kas ļauj pieņemt pareizāko lēmumu + ēkas energosertifikāts. 

 

Energoaudits tiek īstenots, lai sasniegtu potenciālu ēkas siltumenerģijas un elektroenerģijas samazinājumu, konstatētu komforta paaugstināšanas iespējas, pilnveidotu dzīvojamo ēku. Energoaudits sniedz iespēju novērtēt un ieteikt, kādi pasākumi jāveic ēkā, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu (publisko ēku gadījumā). Tā kā energoefektivitātes pasākumi ir dažādi, atšķirīgi būs arī ieguvumi, tādēļ veiktie aprēķini uzskatāmi parādīs, kāds ieguvums būs no katra pasākuma un kādos energoefektivitātes pasākumos ieguldītie līdzekļi visātrāk atmaksāsies. Dzīvojamo māju iedzīvotājiem būtiski ir ne tikai saprast, ko vajag darīt, bet arī zināt, kā pareizi realizēt ieceres.

   Energoaudita izmaksas ir tieši atkarīgas no audita kvalitātes, detalizētības un precizitātes - jo lētāks audits, jo tā rezultāts būs neprecīzāks, bet ja sistēmai tiek veikta detalizēta un secīga izpēte, kā arī veikti aprēķini, jārēķinās ar augstākām izmaksām, bet kvalitatīvāku iznākumu. Pieredze rāda, ka esošajām daudzdzīvokļu ēkām pilna energoefektivitātes kompleksa realizēšana atkarībā no ēkas, pat ja ēkā tiek veikti tikai atsevišķi pasākumi, energoaudita izmaksas tiek ātri atgūtas, ieviešot nedārgus pasākumus ar īsu atmaksāšanās termiņu

 

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.