Līdzfinansējuma piesaistes pakālpojumi


Pakālpojums Aprāksts 
Latvijas un Eiropas  finansējuma avotu (LIAA, KPFI, IEE, Eco-Innovation, FP7, MarcoPolo, INTERREG, LIFE+, Norvēģu instruments) projektu iesniegumu sagatavošana un projektu partneru piesaiste
Iesnieguma sagatavošana atbilstoši attiecīgās finanšu programmas prasībām[1]. Finanšu resursi „cieto” un „mīksto” investīciju piesaistei
Eiropas Savienības ERAF un Kohēzijas fonda  projektu iesniegumu sagatavošana
Iesnieguma sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Finansējums „cietajām” investīcijām
Investīciju biznesa plānu sagatavošana iesniegšanai Eiropas Investīciju bankā Biznesa plāna sagatavošana atbilstoši EIB prasībām[2] atbilstoši pasūtītāja vajadzībā


Lai pieteiktos uz ES līdzfinansējumu kādā no programmām ir nepieciešams sagatavot virkni dokumentu: biznesa plānu, naudas plūsmas pārskatu, bilanci, iesnieguma veidlapu, ar iepirkumiem saistīto dokumentāciju, tehnisko projektu un citus dokumentus.

Mūsu darbs ir visus šos pakalpojumus nodrošināt saviem klientiem visaugstākajā līmenī.

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.