Līdzfinansējuma piesaistes pakālpojumi


Pakālpojums Aprāksts 
Latvijas un Eiropas  finansējuma avotu (LIAA, KPFI, IEE, Eco-Innovation, FP7, MarcoPolo, INTERREG, LIFE+, Norvēģu instruments) projektu iesniegumu sagatavošana un projektu partneru piesaiste
Iesnieguma sagatavošana atbilstoši attiecīgās finanšu programmas prasībām[1]. Finanšu resursi „cieto” un „mīksto” investīciju piesaistei
Eiropas Savienības ERAF un Kohēzijas fonda  projektu iesniegumu sagatavošana
Iesnieguma sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Finansējums „cietajām” investīcijām
Investīciju biznesa plānu sagatavošana iesniegšanai Eiropas Investīciju bankā Biznesa plāna sagatavošana atbilstoši EIB prasībām[2] atbilstoši pasūtītāja vajadzībā


Lai pieteiktos uz ES līdzfinansējumu kādā no programmām ir nepieciešams sagatavot virkni dokumentu: biznesa plānu, naudas plūsmas pārskatu, bilanci, iesnieguma veidlapu, ar iepirkumiem saistīto dokumentāciju, tehnisko projektu un citus dokumentus.

Mūsu darbs ir visus šos pakalpojumus nodrošināt saviem klientiem visaugstākajā līmenī.

Energoefektivitātes lente.

Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumi nosaka:

Līdz 2015.gada 9.jūlijam  ir nepieciešamas veikt ēkas energosertifikata sagatavošanu valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; Pēc  likuma parejās noteikumiem noteikto ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus.

 

avots: http://likumi.lv/doc.php?id=253635

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.

 

Sarežģīta situācija ar pamestiem vai nepabeigtiem celtniecības objektiem? Projektiem, kuros tika ieguldīti attīstītāju līdzekļi un darbs, un kuri šajā ekonomiskajā situācijā nav rentabli un nav pieejami zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ?