Veicot ēkas renovāciju ir divi renovācijas dokumentācijas sagatavošanas varianti:  tehniskais renovācijas projekts  vai vienkāršotās renovācijas projekts.Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte ir projektēšanas veids, kurš paredzēts LR Būvnormatīvos, lai atvieglotu renovācijas procesu un samazinātu kopējās izmaksas.

 

Vienkāršotā renovācija ir veicama gadījumā:

  • ja renovācijas laikā netiks veikti rekonstrukcijas darbi vai pārbūve,
  • netiek skartas nesošās būvkonstrukcijas (ja plānots pārbūvēt vai demontēt nesošu starpsienu, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu);
  • netiek skarta ēkas fasāde (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta seguma nomaiņu),  pakalpojumam nepieciešams aizpildīt ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas Apliecinājuma karti;

Vienkāršoto renovācijas projektu izstrādā DAEG sertificēts arhitekts būvinženieris vai arhitekts.

Vienkāršotās renovācijas projekts ietver sevī siltināmo virsmu šķērsgriezumus, kā arī ārsienu rasējumus.

Arī vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartei ir nepieciešama saskaņošana attiecīgajā būvvaldē.

 

Energoefektivitātes lente.

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.