Veicot ēkas renovāciju ir divi renovācijas dokumentācijas sagatavošanas varianti:  tehniskais renovācijas projekts  vai vienkāršotās renovācijas projekts.Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte ir projektēšanas veids, kurš paredzēts LR Būvnormatīvos, lai atvieglotu renovācijas procesu un samazinātu kopējās izmaksas.

 

Vienkāršotā renovācija ir veicama gadījumā:

  • ja renovācijas laikā netiks veikti rekonstrukcijas darbi vai pārbūve,
  • netiek skartas nesošās būvkonstrukcijas (ja plānots pārbūvēt vai demontēt nesošu starpsienu, nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu);
  • netiek skarta ēkas fasāde (izņemot fasādes apdares renovāciju un logu nomaiņu, nemainot to dalījumu, fasādes un jumta siltināšanu, jumta seguma nomaiņu),  pakalpojumam nepieciešams aizpildīt ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas Apliecinājuma karti;

Vienkāršoto renovācijas projektu izstrādā DAEG sertificēts arhitekts būvinženieris vai arhitekts.

Vienkāršotās renovācijas projekts ietver sevī siltināmo virsmu šķērsgriezumus, kā arī ārsienu rasējumus.

Arī vienkāršotas renovācijas apliecinājuma kartei ir nepieciešama saskaņošana attiecīgajā būvvaldē.

 

Energoefektivitātes lente.

Ēku energoefektivitātes likuma Pārejas noteikumi nosaka:

Līdz 2015.gada 9.jūlijam  ir nepieciešamas veikt ēkas energosertifikata sagatavošanu valsts vai pašvaldības īpašumā esošai ekspluatējamai publiskai ēkai, kuras apkurināmā platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus; Pēc  likuma parejās noteikumiem noteikto ēku energosertifikāciju veic ekspluatējamām valstij vai pašvaldībai piederošām publiskām ēkām, kuru apkurināmā platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus.

 

avots: http://likumi.lv/doc.php?id=253635

Jau tagad, nododot ēku ekspluatācijā ir nepieciešams ēkas, vai ēkas projekta pagaidu energosertifikāts. Sākot ar 2015. gadu dokuments būs obligāts pārdodot vai izīrējot nekustāmo īpašumu.

 

Tipveida siltuma zudumi
Tipveida siltuma zudumi

Tikai apkures perioda laikā ir iespējams veikt kvalitatīvo termogrāfiju siltuma zudumu un citu siltumtehnisko problēmu noteikšanai.

 

Sarežģīta situācija ar pamestiem vai nepabeigtiem celtniecības objektiem? Projektiem, kuros tika ieguldīti attīstītāju līdzekļi un darbs, un kuri šajā ekonomiskajā situācijā nav rentabli un nav pieejami zemās iedzīvotāju maksātspējas dēļ?